Свазиленд 🇸🇿

Материал из Youbianku
Перейти к навигации Перейти к поиску

Это страница с Свазиленд почтовым кодом. Эта страница включает в себя следующее содержание: метод кода, пример конверта и формат адреса, способ правильного написания почтового кода, ссылка для запросов почтового индекса.

Свазиленд

Envelope Example

Свазиленд.jpg


Кодирование методом

Почтовые индексы в Свазиленде состоять из 4 букв и цифр, 1 буквы и 3 цифры,eg:

H 1 0 0

В общем, первая буква представляет регион, три цифры представляют почтовом отделении.

формат адреса

Ms. T.M. DLAMINI
P.O. Box 125
MBABANE
H100
SWAZILAND

Список почтовых индексов

Hhohho Region

Manzini Region

Shiselweni Region

Lubombo Region

Mbabane H100 Manzini M200 Nhlangano S400 Siteki L300
Swazi Plaza H101 Kwaluseni M201 Hlatikhulu S401 Simunye L301
Sandla H102 Matsapha M202 Kubuta S402 Maphiveni L302
Eveni H103 Ludzeludze M203 Eluqolweni S403 Lomahasha L303
Motshane H104 Malkerns M204 Esandleni S404 Ehlane L304
Ngwenya H105 Luyengo M205 Ntjaneni S405 Ngomane L305
Ezulwini H106 Mankayane M206 Mahamba S406 Shewula L306
Lobamba H107 Encabaneni M207 Dwaleni S407 Mpaka L307
Piggs Peak H108 Mahlangatsha M208 Mhlosheni S408 Tshaneni L308
Bulembu H109 Luve M209 Hluti S409 Mhlume L309
Enkhaba H110 Mhlatuze M210 Lavumisa S410 Vuvulane L310
Mayiwane H111 Sithobela M211 Matsanjeni S411 Big Bend L311
Herefords H112 Kandinda M212 Magubheleni S412 Matata L312
Ngonini H113 Mzimpofu M213 Gege S413 Nsoko L313
Entfonjeni H114 Siphofaneni M214 Zombodze S414 Sivunge L314
Mhlambanyatsi H115 Croydon M215 Sigwe S415 Mpholonjeni L315
Bhunya H116 Sidvokodvo M216     Maphungwane L316
Siphocosini H117 Kaphunga M217     Mambane L317
Dlangeni H118 Phocweni M218        
Sandlane H119 St Georges Barracks M219        
Emangweni H120 Mliba M220        


Reference Links

Внешняя ссылка